Vydavateľstvo TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o. sa zameriava na vydávanie publikácií zameraných na prezentáciu a podporu rozvoja cestovného ruchu na Slovensku.

Vydavateľstvo prezentuje kultúrne dedičstvo Slovenska cez pútavé reprezentatívne publikácie v rôznych knižných edíciach. Naším cieľom je zachovávať historickú a kultúrno-spoločenskú hodnotu cez publikácie, ktoré reprezentujú Slovensko nielen doma, ale aj v zahraničí.