TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o.
Medená 10
Banská Bystrica
974 05

Tel.: +421 905 661 188
E-mail: info@tatrapress.sk
www.tatrapress.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 36 721 786
DIČ: 2022302117
IČ DPH: SK2022302117
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2309 9173

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica. Oddiel Sro. Vložka č. 12507/S.

 

Eduard Genserek
fotograf / konateľ spoločnosti

Tel.: +421 905 661 188
E-mail: eduard@genserek.com
www.eduardgenserek.com

 

Názov a logo spoločnosti TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o. je registrovaná ochranná známka.